A Schwabe Hungary Kft., a www.demencia-info.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

1.       Az adatkezelő neve:

Schwabe Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

2.       Az adatkezelő címe:

1117 Budapest, Nádorliget u. 8/E épület fszt. 1.

3.       Elérhetőség: 

schwabehungary@t-online.hu

4.       Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

Az adatkezelési bejelentés megtörtént.

Azonosító: NAIH-78221

5.       Az adatkezelés megnevezése:

www.demencia-info.hu internetes oldalon a felhasználók regisztrációjához kapcsolódó adatkezelés.

6.       Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében történik.

7.       A kezelt adatok köre:

A.      A www.demencia-info.hu weboldal hírlevelére bármely természetese személy feliratkozhat. A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím.

B.      A www.demencia-info.hu weboldal „Szakemberek” menüpont tartalom eléréséhez kizárólag orvosi diplomával rendelkezők regisztrálhatnak, mivel az oldalon 2006. évi XCVIII. (Gyftv.) törvényben, illetve a 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletben szabályozott, kizárólag a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szóló tartalom található.

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

név, e-mail cím, orvosi pecsétszám, szakterület, intézet neve és címe

C.      A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

8.       Az adatkezelés célja:

A.      A felhasználó által megadott adatok kezelésének célja a felhasználó honlap használati jogosultságának azonosítása, illetve a felhasználó által igényelt hírlevél kiküldése. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

B.      A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

9.       Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a schwabehungary@t-online.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

10.   Adatfeldolgozó megnevezése:

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végzi: Schwabe Hungary Kft.

11.   Adatfeldolgozó címe:

12.   1117 Budapest, Nádorliget u. 8/E épület fszt. 1.

13.   Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, amely gépi úton történik.

14.   Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyarország területén a Szolgáltató tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása, valamint a biztonságos internetezési lehetőség megteremtése, amelynek érdekében megteszi a szükséges technikai, biztonsági és szervezési intézkedéseket.

15.   Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

16.   Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak/honlapnak, a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17.   A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a schwabehungary@t-online.hu címre kell eljuttatni, amire 5 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

18.   Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.) További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az schwabehungary@t-online.hu e-mail címen.

19.   Felhasználói hozzájárulás

A www.demencia-info.hu-n történő regisztrációval a felhasználó a jelen adatkezelési szabályzatot és az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti. Felhasználói adatkezelési hozzájárulás tartalma:

„A www.demencia-info.hu oldalon megadott adataimat a Szolgáltató (Schwabe Hungary Kft.) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Hozzájárulok, hogy a megadott e-mail címemre a Szolgáltató marketing tartalmú üzenetet, hírlevelet küldjön.”